Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.72.10

Verš

ete te bhrātaro rājaḻ
loka-pālāṁśa-sambhavāḥ
jito ’smy ātmavatā te ’haṁ
durjayo yo ’kṛtātmabhiḥ

Synonyma

ete — tito; te — tvoji; bhrātaraḥ — bratři; rājan — ó králi; loka — planet; pāla — vládnoucích polobohů; aṁśa — jako částečné expanze; sambhavāḥ — zrozeni; jitaḥ — podmanĕn; asmi — jsem; ātma-vatā — sebeovládnutým; te — tebou; aham — Já; durjayaḥ — nepřemožitelný; yaḥ — jenž; akṛta-ātmabhiḥ — tĕmi, kdo si nepodmanili své smysly.

Překlad

Tito tvoji bratři, ó králi, se narodili jako částečné expanze polobohů vládnoucích různým planetám. A ty jsi natolik sebeovládnutý, že sis podmanil i Mĕ, nepřemožitelného tĕmi, kdo nedokáží ovládat své smysly.

Význam

VÝZNAM: Śrīla Prabhupāda píše v knize Kṛṣṇa: „Je řečeno, že Bhīma se narodil polobohu Vāyuovi a Arjuna se narodil polobohu Indrovi, zatímco samotný král Yudhiṣṭhira se narodil polobohu Yamarājovi. Śrīla Prabhupāda dále uvádí: „Pán Kṛṣṇa řekl králi Yudhiṣṭhirovi, že Ho přemůže láska toho, kdo si podrobil své smysly. Kdo nezvítĕzil nad svými smysly, nemůže zvítĕzit nad Nejvyšší Osobností Božství. To je tajemství oddané služby. Podrobit si smysly znamená zamĕstnávat je neustále službou Pánu. Zvláštní kvalifikací všech bratří Pāṇḍuovců bylo, že stále používali své smysly ke službĕ Pánu. Ten, kdo takto používá své smysly, se očišťuje a s očištĕnými smysly může skutečnĕ poskytovat láskyplnou transcendentální službu Pánu a podmanit si Ho.“