Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.6

Verš

dvai-rathe sa tu jetavyo
mā śatākṣauhiṇī-yutaḥ
brāhmaṇyo ’bhyarthito viprair
na pratyākhyāti karhicit

Synonyma

dvai-rathe — v boji s pouze dvĕma kočáry; saḥ — on; tu — ale; jetavyaḥ — musí být poražen; — ne; śata — stem; akṣauhiṇī — vojenských jednotek; yutaḥ — doprovázený; brāhmaṇyaḥ — oddaný bráhmanské kultuře; abhyarthitaḥ — požádaný; vipraiḥbrāhmaṇy; na pratyākhyāti — neodmítne; karhicit — kdykoliv.

Překlad

Bude poražen v boji samotných kočárů, ne když je se svými sty vojenskými jednotkami. Jarāsandha je tak oddaný bráhmanské kultuře, že nikdy neodmítne žádosti brāhmaṇů.

Význam

Bylo by možné namítat, že když se mohl Jarāsandhovi osobní silou vyrovnat pouze Bhīma, Jarāsandha s podporou svého obrovského vojska by byl mocnĕjší. Proto zde Uddhava doporučuje boj muže proti muži. Jak by však bylo možné Jarāsandhu přesvĕdčit, aby se vzdal podpory svého mocného vojska? Zde Uddhava naznačuje řešení: Jarāsandha nikdy neodmítne žádost brāhmaṇů, protože je oddán bráhmanské kultuře.