Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.5

Verš

sa vai durviṣaho rājā
nāgāyuta-samo bale
balinām api cānyeṣāṁ
bhīmaṁ sama-balaṁ vinā

Synonyma

saḥ — on, Jarāsandha; vai — vskutku; durviṣahaḥ — nepřemožitelný; rājā — král; nāga — slonů; ayuta — deseti tisícům; samaḥ — roven; bale — silou; balinām — mezi mocnými muži; api — vskutku; ca — a; anyeṣām — ostatními; bhīmam — Bhīmy; sama-balam — roven silou; vinā — kromĕ.

Překlad

Nepřemožitelný král Jarāsandha je silný jako deset tisíc slonů. Ostatní mocní bojovníci ho nemohou porazit. Silou se mu vyrovná jedinĕ Bhīma.

Význam

Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že Yaduovci nesmírnĕ dychtí zabít Jarāsandhu, a tak Śrī Uddhava pronesl tento verš, aby je varoval. Jarāsandhova smrt mohla přijít pouze rukou Bhīmy. Śrīla Viśvanātha Cakravartī dodává, že to Uddhava v minulosti odvodil z Jyotīr-rāgy a ostatních astrologických písem, které se naučil od svého učitele Bṛhaspatiho.