Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

asmākaṁ ca mahān artho
hy etenaiva bhaviṣyati
yaśaś ca tava govinda
rājño baddhān vimuñcataḥ
asmākaṁ ca mahān artho
hy etenaiva bhaviṣyati
yaśaś ca tava govinda
rājño baddhān vimuñcataḥ

Synonyma

Synonyms

asmākam — pro nás; ca — a; mahān — velký; arthaḥ — přínos; hi — vskutku; etena — tímto; eva — dokonce; bhaviṣyati — bude; yaśaḥ — sláva; ca — a; tava — pro Tebe; govinda — ó Govindo; rājñaḥ — krále; baddhān — uvĕznĕné; vimuñcataḥ — který vysvobodíš.

asmākam — for us; ca — and; mahān — great; arthaḥ — a gain; hi — indeed; etena — by this; eva — even; bhaviṣyati — there will be; yaśaḥ — glory; ca — and; tava — for You; govinda — O Govinda; rājñaḥ — the kings; baddhān — imprisoned; vimuñcataḥ — who will release.

Překlad

Translation

Toto rozhodnutí bude velmi přínosné pro nás a Ty zachráníš krále. Tak budeš, Govindo, proslaven.

By this decision there will be great gain for us, and You will save the kings. Thus, Govinda, You will be glorified.