Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.4

Verš

asmākaṁ ca mahān artho
hy etenaiva bhaviṣyati
yaśaś ca tava govinda
rājño baddhān vimuñcataḥ

Synonyma

asmākam — pro nás; ca — a; mahān — velký; arthaḥ — přínos; hi — vskutku; etena — tímto; eva — dokonce; bhaviṣyati — bude; yaśaḥ — sláva; ca — a; tava — pro Tebe; govinda — ó Govindo; rājñaḥ — krále; baddhān — uvĕznĕné; vimuñcataḥ — který vysvobodíš.

Překlad

Toto rozhodnutí bude velmi přínosné pro nás a Ty zachráníš krále. Tak budeš, Govindo, proslaven.