Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.39

Verš

govindaṁ gṛham ānīya
deva-deveśam ādṛtaḥ
pūjāyāṁ nāvidat kṛtyaṁ
pramodopahato nṛpaḥ

Synonyma

govindam — Pána Kṛṣṇu; gṛham — do Jeho komnat; ānīya — přivádĕjící; deva — všech bohů; deva-īśam — Nejvyššího Boha a vládce; ādṛtaḥ — uctivý; pūjāyām — při obřadném uctívání; na avidat — neznal; kṛtyam — podrobnosti provádĕní; pramoda — velkou radostí; upahataḥ — přemožen; nṛpaḥ — král.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira uctivĕ přivedl Pána Govindu, Svrchovaného Boha bohů, do svých osobních komnat. Král byl natolik přemožen radostí, že si nemohl vzpomenout na všechny obřady uctívání.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když Mahārāja Yudhiṣṭhira uvedl Kṛṣṇu do paláce, byl radostí tak zmatený, že prakticky zapomnĕl, co má v danou chvíli dĕlat, aby Ho náležitĕ přivítal a uctil.“