Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.36

Verš

tatra tatropasaṅgamya
paurā maṅgala-pāṇayaḥ
cakruḥ saparyāṁ kṛṣṇāya
śreṇī-mukhyā hatainasaḥ

Synonyma

tatra tatra — na různá místa; upasaṅgamya — přicházející; paurāḥ — obyvatelé mĕsta; maṅgala — příznivé obĕtiny; pāṇayaḥ — v rukách; cakruḥ — provádĕli; saparyām — uctívání; kṛṣṇāya — Pána Kṛṣṇy; śreṇī — zamĕstnaneckých cechů; mukhyāḥ — vůdci; hata — zničené; enasaḥ — jejichž hříchy.

Překlad

Obyvatelé mĕsta přicházeli na různá místa s příznivými obĕtinami pro Pána Kṛṣṇu a bezhříšní vůdci zamĕstnaneckých cechů předstupovali, aby Pána uctívali.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Zatímco Pán Kṛṣṇa kráčel ulicemi, každou chvíli před Nĕho předstoupili nĕkteří z občanů, bohatí, úctyhodní a prostí hříšných činností, aby Mu předali různé příznivé dary na uvítanou ve mĕstĕ. Takto Ho uctívali jako pokorní služebníci.“