Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.35

Verš

ūcuḥ striyaḥ pathi nirīkṣya mukunda-patnīs
tārā yathoḍupa-sahāḥ kim akāry amūbhiḥ
yac cakṣuṣāṁ puruṣa-maulir udāra-hāsa
līlāvaloka-kalayotsavam ātanoti

Synonyma

ūcuḥ — pravily; striyaḥ — ženy; pathi — na cestĕ; nirīkṣya — vidící; mukunda — Pána Kṛṣṇy; patnīḥ — manželky; tārāḥ — hvĕzdy; yathā — jako; uḍu-pa — mĕsíc; sahāḥ — doprovázející; kim — co; akāri — bylo vykonáno; amūbhiḥ — jimi; yat — jelikož; cakṣuṣām — pro jejich oči; puruṣa — mezi muži; mauliḥ — diadém; udāra — šlechetnými; hāsa — s úsmĕvy; līlā — hravých; avaloka — svých pohledů; kalayā — malou částí; utsavam — slavnost; ātanoti — poskytuje.

Překlad

Ženy pozorující manželky Pána Mukundy, které jely po cestĕ jako hvĕzdy doprovázející mĕsíc, zvolaly: „Co tyto ženy vykonaly, že ten nejlepší z mužů poskytuje jejich očím radost ze svých šlechetných úsmĕvů a hravých pohledů úkosem?“