Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.30

Verš

evaṁ suhṛdbhiḥ paryastaḥ
puṇya-śloka-śikhāmaṇiḥ
saṁstūyamāno bhagavān
viveśālaṅkṛtaṁ puram

Synonyma

evam — takto; su-hṛdbhiḥ — svými přejícími příbuznými; paryastaḥ — obklopený; puṇya-śloka — osob se zbožnou povĕstí; śikhā-maṇiḥ — korunní šperk; saṁstūyamānaḥ — oslavován; bhagavān — Nejvyšší Pán; viveśa — vstoupil do; alaṅkṛtam — ozdobeného; puram — mĕsta.

Překlad

Pán Kṛṣṇa, korunní šperk zaslouženĕ proslulých, takto obklopený svými přejícími příbuznými a oslavován na všech stranách, vstoupil do ozdobeného mĕsta.

Význam

Śrīla Prabhupāda píše: „Když Pán Kṛṣṇa vcházel do mĕsta, všichni lidé mluvili o Jeho slávĕ a velebili Jeho transcendentální jméno, vlastnosti, podobu a tak dále.“