Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.3

Verš

yaṣṭavyam rājasūyena
dik-cakra-jayinā vibho
ato jarā-suta-jaya
ubhayārtho mato mama

Synonyma

yaṣṭavyam — obĕť by mĕla být vykonána; rājasūyena — s obřadem Rājasūya; dik — svĕtových stran; cakra — dokonalý kruh; jayinā — tím, kdo dobyl; vibho — ó všemocný; ataḥ — proto; jarā-suta — syna Jary; jayaḥ — porážka; ubhaya — oba; arthaḥ — mající zámĕry; mataḥ — názor; mama — můj.

Překlad

Pouze ten, kdo přemohl všechny protivníky na všech svĕtových stranách, může provést obĕť Rājasūya, ó všemocný. Podle mého názoru tedy porážka Jarāsandhy poslouží obĕma zámĕrům.

Význam

Śrī Uddhava zde vysvĕtluje, že pouze ten, kdo dobyl všechny svĕtové strany, může vykonat obĕť Rājasūya. Proto by mĕl Pán Kṛṣṇa ihned přijmout pozvání k obĕti, ale pak by mĕl jako nezbytnou podmínku zařídit zabití Jarāsandhy. Tímto způsobem bude žádost králů o ochranu automaticky splnĕna. Kdyby se Pán takto držel jediného plánu – dohlédnutí na řádné vykonání obĕti Rājasūya – byly by splnĕny veškeré zámĕry.

Podle Śrīly Rūpy Gosvāmīho v jeho Bhakti-rasāmṛta-sindhu je jednou z vlastností Pána Kṛṣṇy catura, „chytrý“, což znamená, že může konat různé druhy činností zároveň. Pán tedy jistĕ mohl vyřešit dilema jak zároveň uspokojit touhu krále Yudhiṣṭhiry vykonat obĕť Rājasūya i touhu uvĕznĕných králů po svobodĕ. Kṛṣṇa však chtĕl přenechat svému drahému oddanému Uddhavovi zásluhu za řešení, a tak předstíral zmatenost.