Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.28

Verš

arjunena pariṣvakto
yamābhyām abhivāditaḥ
brāhmaṇebhyo namaskṛtya
vṛddhebhyaś ca yathārhataḥ
mānino mānayām āsa
kuru-sṛñjaya-kaikayān

Synonyma

arjunena — Arjunou; pariṣvaktaḥ — obejmutý; yamābhyām — dvojčaty; abhivāditaḥ — poctĕný poklonami; brāhmaṇebhyaḥbrāhmaṇům; namaskṛtya — klanící se; vṛddhebhyaḥ — starším; ca — a; yathā-arhataḥ — podle etikety; māninaḥ — ctihodné; mānayām āsa — poctil; kuru-sṛñjaya-kaikayān — Kuruovce, Sṛñjayi a Kaikayi.

Překlad

Poté, co Ho Arjuna ještĕ jednou objal a Nakula a Sahadeva se Mu poklonili, Pán Kṛṣṇa se poklonil přítomným brāhmaṇům a starším, čímž řádnĕ poctil ctihodné členy rodů Kuru, Sṛñjaya a Kaikaya.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī zmiňuje, že vzhledem k tomu, že Arjuna byl považován za společensky rovného Pánu Kṛṣṇovi, Pán Kṛṣṇa Arjunu zadržel pažemi, když se Mu pokusil poklonit, takže Ho mohl pouze obejmout. Dvojčata, jako mladší bratranci, se však Pánu Kṛṣṇovi poklonila a uchopila Jeho nohy.