Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.20

Verš

ity uktaḥ prasthito dūto
yathā-vad avadan nṛpān
te ’pi sandarśanaṁ śaureḥ
pratyaikṣan yan mumukṣavaḥ

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — oslovený; prasthitaḥ — odjel; dūtaḥ — posel; yathā-vat — přesnĕ; avadat — řekl; nṛpān — králům; te — oni; api — a; sandarśanam — setkání; śaureḥ — s Pánem Kṛṣṇou; pratyaikṣan — očekávali; yat — protože; mumukṣavaḥ — dychtivi osvobození.

Překlad

Takto oslovený posel odjel a přesnĕ předal Pánovu zprávu králům. Ti pak, dychtivi svobody, napjatĕ čekali na své setkání s Pánem Kṛṣṇou.

Význam

Velký vaiṣṇavský učenec Śrīla Jīva Gosvāmī zde komentuje, že vlivem okolností králové začali zamĕřovat svou pozornost pouze na Pána Kṛṣṇu.