Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.2

Verš

śrī-uddhava uvāca
yad uktam ṛṣinā deva
sācivyaṁ yakṣyatas tvayā
kāryaṁ paitṛ-ṣvasreyasya
rakṣā ca śaraṇaiṣiṇām

Synonyma

śrī-uddhavaḥ uvāca — Śrī Uddhava pravil; yat — co; uktam — bylo řečeno; ṛṣinā — mudrcem (Nāradou); deva — ó Pane; sācivyam — pomoc; yakṣyataḥ — tomu, který zamýšlí provést obĕť (Yudhiṣṭhirovi); tvayā — Tebou; kāryam — mĕla by být poskytnuta; paitṛ-ṣvasreyasya — synovi sestry Tvého otce; rakṣā — ochrana; ca — také; śaraṇa — útočištĕ; eṣiṇām — pro ty, kdo touží.

Překlad

Śrī Uddhava pravil: Ó Pane, jak mudrc doporučil, mĕl bys pomoci svému synovci uskutečnit jeho plán provést obĕť Rājasūya. A mĕl bys také ochránit krále, kteří žádají o Tvé útočištĕ.

Význam

Devarṣi Nārada chtĕl, aby Pán Kṛṣṇa jel do Indraprasthy a pomohl svému synovci Yudhiṣṭhirovi vykonat obĕť Rājasūya. Zároveň si členové královského shromáždĕní velmi přáli, aby porazil Jarāsandhu a zachránil jím vĕznĕné krále. Velkodušný Uddhava chápal, že Pán Kṛṣṇa touží provést obojí, a tak inteligentnĕ poradil, jak by bylo možné vykonat oba tyto zámĕry zároveň.