Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.19

Verš

rāja-dūtam uvācedaṁ
bhagavān prīṇayan girā
mā bhaiṣṭa dūta bhadraṁ vo
ghātayiṣyāmi māgadham

Synonyma

rāja — králů; dūtam — poslovi; uvāca — řekl; idam — toto; bhagavān — Nejvyšší Pán; prīṇayan — tĕšící ho; girā — svými slovy; bhaiṣṭa — nebojte se; dūta — ó posle; bhadram — nechť je vše dobré; vaḥ — vám; ghāṭayiṣyāmi — zařídím zabití; māgadham — krále Magadhy (Jarāsandhy).

Překlad

Pán oslovil příjemnými slovy posla králů: „Můj milý posle, přeji vám veškeré štĕstí. Zařídím zabití krále Magadhy. Nebojte se.“

Význam

Výrok ma bhaiṣṭa, „nebojte se“, je v množném čísle, neboť je určen poslovi i králům. Podobnĕ výraz bhadraṁ vaḥ, „požehnání vám“, je také v plurálu a vyjadřuje podobný zámĕr.