Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.18

Verš

atho munir yadu-patinā sabhājitaḥ
praṇamya taṁ hṛdi vidadhad vihāyasā
niśamya tad-vyavasitam āhṛtārhaṇo
mukunda-sandaraśana-nirvṛtendriyaḥ

Synonyma

atha u — a potom; muniḥ — mudrc (Nārada); yadu-patinā — Kṛṣṇou, Pánem Yaduovců; sabhājitaḥ — poctĕný; praṇamya — klanĕjící se; tam — Jemu; hṛdi — do svého srdce; vidadhat — umisťující Ho; vihāyasā — oblohou; niśamya — když vyslechl; tat — Jeho; vyavasitam — odhodlaný zámĕr; āhṛta — poté, co přijal; arhaṇaḥ — uctívání; mukunda — s Pánem Kṛṣṇou; sandaraśana — setkáním; nirvṛta — klidné; indriyaḥ — jehož smysly.

Překlad

Nārada Muni, poctĕný Śrī Kṛṣṇou, hlavním z Yaduovců, se Pánu poklonil. Setkání s Pánem Kṛṣṇou uspokojilo všechny Nāradovy smysly. Když tedy vyslechl Pánovo rozhodnutí a přijal od Nĕho uctívání, pevnĕ Ho umístil do svého srdce a odebral se oblohou pryč.