Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.16

Verš

naroṣṭra-go-mahiṣa-kharāśvatary-anaḥ
kareṇubhiḥ parijana-vāra-yoṣitaḥ
sv-alaṅkṛtāḥ kaṭa-kuṭi-kambalāmbarādy-
upaskarā yayur adhiyujya sarvataḥ

Synonyma

nara — lidskými nosiči; uṣṭra — velbloudy; go — voly; mahiṣa — buvoly; khara — osly; aśvatarī — mulami; anaḥ — volskými povozy; kareṇubhiḥ — a slonicemi; parijana — z domácnosti; vāra — a veřejné služby; yoṣitaḥ — ženy; su-alaṅkṛtāḥ — pĕknĕ ozdobené; kaṭa — z trávy; kuṭi — chýše; kambala — pokrývky; ambara — odĕvy; ādi — a tak dále; upaskarāḥ — jejichž vybavení; yayuḥ — jely; adhiyujya — když naložily; sarvataḥ — na všech stranách.

Překlad

Na všech stranách jely pĕknĕ ozdobené služebnice z královské domácnosti, stejnĕ jako kurtizány. Jely na nosítkách a velbloudech, volech a buvolech, oslech, mulách, volských povozech a slonech. Jejich dopravní prostředky byly plnĕ naložené chýšemi z trávy, pokrývkami, odĕvy a ostatními vĕcmi na cestu.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že zde zmínĕné domácí služebnictvo zahrnovalo pradleny a ostatní pomocníky.