Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.15

Verš

nṛ-vāji-kāñcana-śibikābhir acyutaṁ
sahātmajāḥ patim anu su-vratā yayuḥ
varāmbarābharaṇa-vilepana-srajaḥ
su-saṁvṛtā nṛbhir asi-carma-pāṇibhiḥ

Synonyma

nṛ — lidskými; vāji — se silnými nosiči; kāñcana — zlatými; śibikābhiḥ — s nosítky; acyutam — Pán Kṛṣṇa; saha-ātmajāḥ — s jejich dĕtmi; patim — svého manžela; anu — následující; su-vratāḥ — Jeho vĕrné manželky; yayuḥ — jely; vara — skvostné; ambara — jejichž šaty; ābharaṇa — ozdoby; vilepana — vonné oleje a masti; srajaḥ — a girlandy; su — dobře; saṁvṛtāḥ — obklopené; nṛbhiḥ — vojáky; asi — meče; carma — a štíty; pāṇibhiḥ — v jejichž rukou.

Překlad

Vĕrné manželky Pána Acyuty spolu se svými dĕtmi následovaly Pána na zlatých nosítkách nesených silnými muži. Královny byly ozdobené skvostnými šaty, ozdobami, vonnými oleji a kvĕtinovými girlandami a ze všech stran je obklopovali vojáci nesoucí v rukách meče a štíty.

Význam

Podle Śrīdhara Svāmīho slovo vāji vyjadřuje, že nĕkteré z královen Pána Kṛṣṇy jely v kočárech tažených koňmi.