Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.12

Verš

athādiśat prayāṇāya
bhagavān devakī-sutaḥ
bhṛtyān dāruka-jaitrādīn
anujñāpya gurūn vibhuḥ

Synonyma

atha — potom; ādiśat — nařídil; prayāṇāya — v rámci přípravy k odjezdu; bhagavān — Nejvyšší Pán; devakī-sutaḥ — syn Devakī; bhṛtyān — svým služebníkům; dāruka-jaitra-ādīn — v čele s Dārukou a Jaitrou; anujñāpya — přijímající svolení; gurūn — od svých nadřízených; vibhuḥ — všemocný.

Překlad

Všemocná Osobnost Božství, syn Devakī, požádal své nadřízené o svolení odjet. Potom přikázal svým služebníkům v čele s Dārukou a Jaitrou učinit přípravu k odjezdu.

Význam

Zde zmínĕní nadřízení jsou osobnosti jako Vasudeva, otec Pána Kṛṣṇy.