Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.71.11

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uddhava-vaco rājan
sarvato-bhadram acyutam
devarṣir yadu-vṛddhāś ca
kṛṣṇaś ca pratyapūjayan

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto vyřčená; uddhava-vacaḥ — Uddhavova slova; rājan — ó králi (Parīkṣite); sarvataḥ — ve všech ohledech; bhadram — příznivá; acyutam — neomylná; deva-ṛṣiḥ — mudrc polobohů, Nārada; yadu-vṛddhāḥ — yaduovští starší; ca — a; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; ca — a také; pratyapūjayan — pochvalnĕ na nĕj reagovali.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi, Devarṣi Nārada, yaduovští starší a Pán Kṛṣṇa společnĕ uvítali Uddhavův návrh, který byl zcela příznivý a neomylný.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že výraz acyutam vyjadřuje, že Uddhavův návrh byl „podepřen logickou úvahou“. Kromĕ toho Śukadeva Gosvāmī výrazem yadu-vṛddhāḥ konkrétnĕ vyjadřuje, že návrh uvítali starší, nikoliv mladší členové rodu. Mladým princům jako byl Aniruddha se Uddhavův návrh nelíbil, neboť dychtili se okamžitĕ pustit do boje s Jarāsandhovým vojskem.