Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.46

Verš

śrī-bhagavān uvāca
tvaṁ hi naḥ paramaṁ cakṣuḥ
suhṛn mantrārtha-tattva-vit
athātra brūhy anuṣṭheyaṁ
śraddadhmaḥ karavāma tat

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, pravil; tvam — ty; hi — vskutku; naḥ — naše; paramam — svrchované; cakṣuḥ — oko; suhṛt — přítel; mantra — rady; artha — cenu; tattva-vit — který dokonale zná; atha — takto; atra — v tomto ohledu; brūhi — prosím řekni; anuṣṭheyam — co je třeba udĕlat; śraddadhmaḥ — důvĕřujeme; karavāma — vykonáme; tat — to.

Překlad

Pán, Osobnost Božství, pravil: Jsi vskutku Naše nejlepší oko a nejbližší přítel, neboť dokonale znáš relativní cenu různých druhů rad. Proto Nám prosím řekni, co je třeba v této situaci udĕlat. Důvĕřujeme tvému úsudku a učiníme, co řekneš.