Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.45

Verš

śrī-śuka uvāca
tatra teṣv ātma-pakṣeṣv a-
gṛṇatsu vijigīṣayā
vācaḥ peśaiḥ smayan bhṛtyam
uddhavaṁ prāha keśavaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pravil; tatra — tam; teṣu — oni (Yaduovci); ātma — své vlastní; pakṣeṣu — podporovatele; agṛṇatsu — nesouhlasící; vijigīṣayā — kvůli jejich touze porazit (Jarāsandhu); vācaḥ — řeči; peśaiḥ — okouzlujícím použitím; smayan — usmívající se; bhṛtyam — ke svému služebníkovi; uddhavam — Śrī Uddhavovi; prāha — promluvil; keśavaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Když Jeho podporovatelé, Yaduovci, namítali proti tomuto návrhu z dychtivosti porazit Jarāsandhu, Pán Keśava se obrátil ke svému služebníkovi Uddhavovi a s úsmĕvem ho oslovil příjemnými slovy.

Význam

Śrīla Prabhupāda vysvĕtluje: „Tĕsnĕ před tím, než se velký mudrc Nārada objevil ve dvārackém snĕmovním paláci Sudharmĕ, zvažoval Pán Kṛṣṇa a Jeho ministři a tajemníci, jak zaútočit na Jarāsandhovo království. Jelikož se vážnĕ zaobírali tímto tématem, Nāradův návrh, aby se Pán Kṛṣṇa vypravil do Hastināpuru na velkou obĕť Rājasūyu Mahārāje Yudhiṣṭhiry, se u nich nesetkal s příliš velkým ohlasem. Pán Kṛṣṇa znal úmysly svých společníků, protože je vládcem dokonce i Pána Brahmy. Aby je tedy upokojil, obrátil se s úsmĕvem na Uddhavu.“

Śrīla Viśvanātha Cakravartī poukazuje na to, že se Pán usmál, protože se chystal předvést Uddhavovu vynikající schopnost radit v obtížných situacích.