Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.44

Verš

yasyāmalaṁ divi yaśaḥ prathitaṁ rasāyāṁ
bhūmau ca te bhuvana-maṅgala dig-vitānam
mandākinīti divi bhogavatīti cādho
gaṅgeti ceha caraṇāmbu punāti viśvam

Synonyma

yasya — jehož; amalam — neposkvrnĕná; divi — na nebesích; yaśaḥ — sláva; prathitam — rozšířená; rasāyām — v podsvĕtí; bhūmau — na Zemi; ca — a; te — Tvé; bhuvana — pro všechny svĕty; maṅgala — ó stvořiteli štĕstí; dik — ve nebo ze svĕtových stran; vitānam — expanze či ozdobný baldachýn; mandākinī iti — zvaná Mandākinī; divi — na nebesích; bhogavatī iti — zvaná Bhogavatī; ca — a; adhaḥ — dole; gaṅgā iti — zvaná Gaṅgā; ca — a; iha — zde, na Zemi; caraṇa — ze Tvých nohou; ambu — voda; punāti — očišťuje; viśvam — celý vesmír.

Překlad

Můj milý Pane, jsi symbolem všeho příznivého. Tvé transcendentální jméno a sláva jsou rozšířené po celém vesmíru, ve vyšším, středním i nižším planetárním systému. Transcendentální voda, jež omývá Tvoje lotosové nohy, je ve vyšším planetárním systému známá jako Mandākinī, v nižším planetárním systému jako Bhogavatī a v tomto systému planet na úrovni Zemĕ jako Gaṅgā. Tato posvátná, transcendentální voda proudí celým vesmírem a očišťuje všechna místa, kudy protéká.

Význam

Tento překlad je založen na knize Kṛṣṇa od Śrīly Prabhupādy. Śrīdhara Svāmī zmiňuje, že slovo dig-vitānam vyjadřuje, že se transcendentální sláva Pána Kṛṣṇy šíří celým vesmírem jako chladivý baldachýn nad svĕtovými stranami. Jinak řečeno, celý svĕt může nalézt útočištĕ v chladivém stínu Pánových lotosových nohou. Pán je tedy bhuvana-maṅgala, symbol všeho příznivého pro tento svĕt.