Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.42

Verš

tasmin deva kratu-vare
bhavantaṁ vai surādayaḥ
didṛkṣavaḥ sameṣyanti
rājānaś ca yaśasvinaḥ

Synonyma

tasmin — při té; deva — ó Pane; kratu — z obĕtí; vare — nejlepší; bhavantam — Tebe; vai — vskutku; sura — polobozi; ādayaḥ — a ostatní vznešené osobnosti; didṛkṣavaḥ — dychtivi spatřit; sameṣyanti — všichni přijdou; rājānaḥ — králové; ca — také; yaśasvinaḥ — slavní.

Překlad

Ó Pane, všichni vznešení polobozi a slavní králové, dychtivi Tĕ spatřit, přijdou k této nejlepší z obĕtí.

Význam

Ācāryové vysvĕtlují, že Nārada zde chce říci, že vzhledem k tomu, že všechny vznešené osobnosti se přijdou podívat zvláštĕ na Pána Kṛṣṇu, by mĕl On k této obĕti také přijít.