Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.41

Verš

yakṣyati tvāṁ makhendreṇa
rājasūyena pāṇḍavaḥ
pārameṣṭhya-kāmo nṛpatis
tad bhavān anumodatām

Synonyma

yakṣyati — vykoná obĕť; tvām — Tobĕ; makha — z ohňových obĕtí; indreṇa — nejvĕtší; rājasūyena — známou jako Rājasūya; pāṇḍavaḥ — syn Pāṇḍua; pārameṣṭhya — nesporné vládĕ; kāmaḥ — toužící po; nṛ-patiḥ — král; tat — tu; bhavān — Ty; anumodatām — prosím dovol.

Překlad

Král Yudhiṣṭhira toužící po nesporné vládĕ Tĕ zamýšlí uctít nejvĕtší ohňovou obĕtí, Rājasūyou. Prosím požehnej jeho snahu.

Význam

Král Yudhiṣṭhira je zde popsán jako pārameṣṭhya-kāma, neboli „toužící po pārameṣṭhyi.“ Slovo pārameṣṭhya znamná „bezkonkurenční svrchovanost“ a také označuje „Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který stojí na samém vrcholu veškeré existence“. Proto Śrīla Prabhupāda překládá Nāradovu zprávu takto: „Jelikož jsou Pāṇḍuovci Tvoji bratranci, ptáš se na nĕ jako jejich příznivec, a já Tĕ tedy zpravím o jejich zámĕrech. Prosím poslouchej. Ze všeho nejdříve Ti mohu říci, že král Yudhiṣṭhira má veškeré hmotné bohatství, které se dá získat v nejvyšší planetární soustavĕ Brahmaloce. Neexistuje hmotné bohatství, o které by mohl usilovat, ale on chce přesto vykonat obĕť zvanou Rājasūya jen proto, aby získal Tvou společnost a aby Tĕ potĕšil. ...chce uctívat Tebe, aby získal Tvou bezpříčinnou milost, a já Tĕ snažnĕ žádám, abys mu splnil jeho touhu.“

Jelikož slovo pārameṣṭhya může také vyjadřovat postavení Pána Brahmy, výraz pārameṣṭhya-kāma zde podle Śrīly Prabhupādy nevyjadřujuje pouze to, že král Yudhiṣṭhira toužil po společnosti a milosti Pána Kṛṣṇy, ale také že sám král Yudhiṣṭhira vlastnil pārameṣṭhyu, veškerý majestát Pána Brahmy.