Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.31

Verš

dūta uvāca
iti māgadha-saṁruddhā
bhavad-darśana-kaṅkṣiṇaḥ
prapannāḥ pāda-mūlaṁ te
dīnānāṁ śaṁ vidhīyatām

Synonyma

dūtaḥ uvāca — posel pravil; iti — takto; māgadha — Jarāsandhou; saṁruddhāḥ — uvĕznĕní; bhavat — Tebe; darśana — kvůli spatření; kāṅkṣiṇaḥ — úzkostnĕ očekávající; prapannāḥ — odevzdaní; pāda — nohou; mūlam — chodidel; te — Tvých; dīnānām — ubohým; śam — prospĕch; vidhīyatām — prosím udĕl.

Překlad

Posel pokračoval: Toto je zpráva králů uvĕznĕných Jarāsandhou, kteří Tĕ touží spatřit, neboť se odevzdali Tvým nohám. Prosím udĕl tĕmto ubohým duším štĕstí.