Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.3

Verš

muhūrtaṁ taṁ tu vaidarbhī
nāmṛṣyad ati-śobhanam
parirambhaṇa-viśleṣāt
priya-bāhv-antaraṁ gatā

Synonyma

muhūrtam — denní dobu; tam — tu; tu — ale; vaidarbhī — královna Rukmiṇī; na amṛṣyat — nemĕla ráda; ati — velmi; śobhanam — příznivou; parirambhaṇa — Jeho objetí; viśleṣāt — kvůli ztrátĕ; priya — svého milovaného; bāhu — pažemi; antaram — mezi; gatā — nacházející se.

Překlad

Královna Vaidarbhī ležící v náručí svého milovaného nemĕla tuto nanejvýš příznivou dobu ráda, protože znamenala, že přijde o Jeho objetí.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že reakce královny Vaidarbhī, Rukmiṇī-devī, ukazuje postoj všech královen.