Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.26

Verš

loko vikarma-nirataḥ kuśale pramattaḥ
karmaṇy ayaṁ tvad-udite bhavad-arcane sve
yas tāvad asya balavān iha jīvitāśāṁ
sadyaś chinatty animiṣāya namo ’stu tasmai

Synonyma

lokaḥ — celý svĕt; vikarma — k hříšným činnostem; nirataḥ — vždy připoutaný; kuśale — které jsou pro jejich dobro; pramattaḥ — zmateni; karmaṇi — ohlednĕ povinností; ayam — tento (svĕt); tvat — Tebou; udite — vyřčených; bhavat — Tebe; arcane — uctívání; sve — jejich vlastní (prospĕšná činnost); yaḥ — kdo; tāvat — protože; asya — tohoto (svĕta); bala-vān — mocný; iha — v tomto životĕ; jīvita — pro dlouhovĕkost; āśām — nadĕji; sadyaḥ — náhle; chinatti — utíná; animiṣāya — „nemrkajícímu“ času; namaḥ — poklony; astu — nechť jsou; tasmai — Jemu.

Překlad

Lidé v tomto svĕtĕ se vždy vĕnují hříšným činnostem, a proto jsou zmateni ohlednĕ své skutečné povinnosti, kterou je uctívání Tebe podle Tvých pokynů. Tato činnost by jim opravdu přinesla štĕstí. Pokloňme se všemocnému Pánu, který se zjevuje jako čas a znenadání ničí zatvrzelou nadĕji po dlouhém životĕ v tomto svĕtĕ.

Význam

Pán Kṛṣṇa uvádí v Bhagavad-gītĕ (9.27):

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

„Ó synu Kuntī! Vše, co dĕláš, jíš, obĕtuješ či rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ – dĕlej jako obĕť Mĕ.“

Toto je příkaz Nejvyššího Pána, ale obyčejní lidé jsou zmateni a na tuto příznivou činnost nedbají. Místo toho dávají přednost hříšným činnostem, které je vedou k hrozivému utrpení. Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy pracuje pro osvícení svĕta ohlednĕ této nejdůležitĕjší činnosti, láskyplné služby Pánu.