Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.2

Verš

vayāṁsy aroruvan kṛṣṇaṁ
bodhayantīva vandinaḥ
gāyatsv aliṣv anidrāṇi
mandāra-vana-vāyubhiḥ

Synonyma

vayāṁsi — ptáci; aroruvan — hlasitĕ zpívali; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; bodhayanti — probouzející; iva — jako kdyby; vandinaḥ — pĕvci; gāyatsu — když zpívali; aliṣu — včely; anidrāṇi — probuzení; mandāra — stromů pārijāta; vana — ze zahrady; vāyubhiḥ — vánkem.

Překlad

Bzukot včel způsobený vonným vánkem z parijātové zahrady probudil ptáky. A když se ptáci dali do hlasitého zpĕvu, probudili Pána Kṛṣṇu jako dvorní pĕvci přednášející Jeho slávu.