Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.70.18

Verš

tatropavistaḥ paramāsane vibhur
babhau sva-bhāsā kakubho ’vabhāsayan
vṛto nṛ-siṁhair yadubhir yadūttamo
yathoḍu-rājo divi tārakā-gaṇaiḥ

Synonyma

tatra — tam; upaviṣṭaḥ — sedící; parama-āsane — na svém vznešeném trůnu; vibhuḥ — všemocný Nejvyšší Pán; babhau — zářil; sva — svou vlastní; bhāsā — září; kakubhaḥ — všechny svĕtové strany na nebi; avabhāsayan — ozařující; vṛtaḥ — obklopený; nṛ — mezi muži; siṁhaiḥ — lvy; yadubhiḥ — Yaduovci; yadu-uttamaḥ — nejvznešenĕjší z Yaduovců; yathā — jako; uḍu-rājaḥ — mĕsíc; divi — na nebi; tārakā-gaṇaiḥ — (obklopený) hvĕzdami.

Překlad

Když se všemocný Nejvyšší Pán posadil na svůj vznešený trůn ve snĕmovní síni, zářil svou jedinečnou září a osvĕtloval všechny svĕtové strany. Obklopen Yaduovci, lvy mezi muži, tento nejlepší z Yaduovců vypadal jako mĕsíc mezi mnoha hvĕzdami.