Skip to main content

Sloka 7

ТЕКСТ 7

Verš

Текст

adhaḥ-śayānasya śiśor ano ’lpaka-
pravāla-mṛdv-aṅghri-hataṁ vyavartata
vidhvasta-nānā-rasa-kupya-bhājanaṁ
vyatyasta-cakrākṣa-vibhinna-kūbaram
адха-айнасйа иор ано ’лпака-
правла-мдв-агхри-хата вйавартата
видхваста-нн-раса-купйа-бхджана
вйатйаста-чакркша-вибхинна-кӯбарам

Synonyma

Пословный перевод

adhaḥ-śayānasya — jež bylo uloženo pod ručním vozíkem; śiśoḥ — dítěte; anaḥ — vozík; alpaka — nepříliš velké; pravāla — jako čerstvý lístek; mṛdu-aṅghri-hatam — zasažen Jeho krásnýma, jemnýma nožkama; vyavartata — převrátil se a dopadl na zem; vidhvasta — rozsypané; nānā-rasa-kupya-bhājanam — nádobí z různých kovů; vyatyasta — rozpadlé; cakra-akṣa — dvě kola a náprava; vibhinna — zlomená; kūbaram — oj vozíku.

адха-айнасйа — лежащего внизу (под ручной тележкой); ио — ребенка; ана — тележка; алпака — лишь немного выросших; правла — словно молодой листок; мду-агхри-хатам — ударяемая Его красивыми и нежными ножками; вйавартата — перевернулась и упала; видхваста — рассыпавшаяся; нн-раса-купйа- бхджанам — та, в которой утварь, сделанная из разных металлов; вйатйаста — слетевшие; чакра-акша — два колеса и ось; вибхинна — сломаны; кӯбарам — рукоять тележки.

Překlad

Перевод

Pán Śrī Kṛṣṇa ležel pod ručním vozíkem v jednom koutě dvora, a přestože byly Jeho nožky měkké jako lístky, když jimi zasáhl vůz, ten se prudce převrátil a dopadl na zem. Kola se oddělila od nápravy, náboje a paprsky kol se rozpadly a oj se zlomila. Na vozíku bylo mnoho drobného nádobí vyrobeného z různých kovů, a to vše se rozkutálelo kolem.

Хотя крошечные ножки Господа Шри Кришны, который лежал под ручной тележкой в углу двора, были нежными, как молодые листья, когда Он ударил ими тележку, она резко перевернулась и рухнула на землю. Ее колеса слетели с оси, спицы выпали из ступиц, а рукоять сломалась. На тележке было много разной металлической утвари, и вся она рассыпалась в разные стороны.

Význam

Комментарий

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura tento verš komentoval následovně. Když byl Pán Kṛṣṇa velice útlého věku, Jeho ručky a nožky připomínaly měkké čerstvé lístky, ale přesto stačilo, aby se nožkama jen dotkl vozíku, a ten se rozpadl na kusy. V podstatě pro Něho bylo hračkou takto jednat, a přesto nevynakládat zvláštní úsilí. Ve své inkarnaci Vāmany musel Pán natáhnout svou nohu do největší výšky, aby prorazil obal vesmíru, a když zabíjel obrovského démona Hiraṇyakaśipua, musel přijmout zvláštní podobu Nṛsiṁhadevy. Ve své inkarnaci Kṛṣṇy však nemusel vynakládat tolik energie. Proto platí: kṛṣṇas tu bhagavān svayam-Kṛṣṇa je samotná Nejvyšší Osobnost Božství. V jiných inkarnacích Pán musel vynakládat jistou energii podle času a okolností, ale v této podobě projevil neomezenou sílu. Ruční vozík se tedy sesypal na zem, jeho spoje popraskaly a všechno kovové nádobí se rozkutálelo.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур прокомментировал этот стих так. Когда Господь Кришна был совсем маленьким, Его руки и ноги напоминали нежные молодые листочки, и тем не менее, просто прикоснувшись к тележке ногами, Он разбил ее на части. Ему ничего не стоило сделать это, для этого Ему не требовалось прилагать больших усилий. Когда Господь пришел в облике Ваманы, Ему пришлось поднять ногу на колоссальную высоту, чтобы пробить оболочку вселенной; чтобы убить гигантского демона Хираньякашипу, Господу потребовалось принять необычайный облик Нрисимхадевы. Но в образе Кришны Господу не надо было затрачивать столько энергии. Вот почему сказано: кшас ту бхагавн свайам — Кришна есть изначальная Верховная Личность Бога. В других воплощениях Господь проявил какую-то энергию сообразно времени и обстоятельствам, но в этом облике Он явил безграничное могущество. Итак, тележка развалилась, ее соединения распались, и вся металлическая утварь рассыпалась по земле.

Vaiṣṇava-toṣaṇī podotýká, že vozík byl sice vyšší než dítě, ale dítě snadno dosáhlo na jeho kola, a to stačilo k tomu, aby byl démon svržen k zemi. Pán současně srazil démona na zem a navenek rozbil vůz.

В «Вайшнава-тошани» поясняется, что, хотя тележка была выше ребенка, Он легко мог коснуться ее колеса, и этого было достаточно, чтобы повергнуть демона на землю. Со стороны было видно только, что Господь сломал тележку, но при этом Он еще и сбросил демона на землю.