Skip to main content

Sloka 17

Text 17

Verš

Text

dvivido ’pi mahā-vīryaḥ
śālam udyamya pāṇinā
abhyetya tarasā tena
balaṁ mūrdhany atāḍayat
dvivido ’pi mahā-vīryaḥ
śālam udyamya pāṇinā
abhyetya tarasā tena
balaṁ mūrdhany atāḍayat

Synonyma

Synonyms

dvividaḥ — Dvivida; api — také; mahā — velká; vīryaḥ — jehož moc; śālam — strom śāla; udyamya — zvedající; pāṇinā — rukou; abhyetya — blížící se; tarasā — rychle; tena — jím; balam — Pána Balarāmu; mūrdhani — do hlavy; atāḍayat — udeřil.

dvividaḥ — Dvivida; api — also; mahā — great; vīryaḥ — whose potency; śālam — a śāla tree; udyamya — lifting up; pāṇinā — with his hand; abhyetya — approaching; tarasā — swiftly; tena — with it; balam — Lord Balarāma; mūrdhani — on the head; atāḍayat — he struck.

Překlad

Translation

Mocný Dvivida také vykročil do boje. Jednou rukou vyvrátil strom śāla, rozehnal se k Balarāmovi a udeřil Ho kmenem stromu do hlavy.

Mighty Dvivida also came forward to do battle. Uprooting a śāla tree with one hand, he rushed toward Balarāma and struck Him on the head with the tree trunk.