Skip to main content

Sloka 45

Text 45

Verš

Text

ayaṁ mameṣṭo dayito ’nuvartī
mayābhayaṁ dattam amuṣya deva
sampādyatāṁ tad bhavataḥ prasādo
yathā hi te daitya-patau prasādaḥ
ayaṁ mameṣṭo dayito ’nuvartī
mayābhayaṁ dattam amuṣya deva
sampādyatāṁ tad bhavataḥ prasādo
yathā hi te daitya-patau prasādaḥ

Synonyma

Synonyms

ayam — tento; mama — můj; iṣṭaḥ — oblíbený; dayitaḥ — velmi drahý; anuvartī — následovník; mayā — mnou; abhayam — nebojácnost; dattam — daná; amuṣya — jeho; deva — ó Pane; sampādyatām — prosím nechť je udĕlena; tat — proto; bhavataḥ — Tvá; prasādaḥ — milost; yathā — jako; hi — vskutku; te — Tvá; daitya — démonů; patau — vládci (Prahlādovi); prasādaḥ — milost.

ayam — this; mama — my; iṣṭaḥ — favored; dayitaḥ — very dear; anuvartī — follower; mayā — by me; abhayam — fearlessness; dattam — given; amuṣya — his; deva — O Lord; sampādyatām — please let it be granted; tat — therefore; bhavataḥ — Your; prasādaḥ — grace; yathā — as; hi — indeed; te — Your; daitya — of the demons; patau — for the chief (Prahlāda); prasādaḥ — grace.

Překlad

Translation

Tento Bāṇāsura je můj drahý a vĕrný následovník a já jsem mu udĕlil osvobození od strachu. Proto mu, můj Pane, prosím udĕl svou milost, tak jako jsi prokázal milost Prahlādovi, vládci démonů.

This Bāṇāsura is my dear and faithful follower, and I have awarded him freedom from fear. Therefore, my Lord, please grant him Your mercy, just as You showed mercy to Prahlāda, the lord of the demons.

Význam

Purport

Pán Śiva chce Bāṇāsurovi pomoci, protože démon projevil velkou oddanost Pánu Śivovi, když poskytl hudební doprovod pro Śivův tanec tāṇḍava. Další důvod, proč Bāṇa požívá příznĕ Pána Śivy, je ten, že je potomkem velkých oddaných Prahlāda a Baliho.

Lord Śiva feels inclined to help Bāṇāsura because the demon showed great devotion to Lord Śiva when he provided musical accompaniment for Śiva’s tāṇḍava dance. Another reason Bāṇa is an object of Lord Śiva’s favor is that he is a descendant of the great devotees Prahlāda and Bali.