Skip to main content

Sloka 22

Text 22

Verš

Text

iti trilokeśa-pates tadātmanaḥ
priyasya devy aśruta-pūrvam apriyam
āśrutya bhītā hṛdi jāta-vepathuś
cintāṁ durantāṁ rudatī jagāma ha
iti trilokeśa-pates tadātmanaḥ
priyasya devy aśruta-pūrvam apriyam
āśrutya bhītā hṛdi jāta-vepathuś
cintāṁ durantāṁ rudatī jagāma ha

Synonyma

Synonyms

iti — takto; tri-loka — tří svĕtů; īśa — vládců; pateḥ — pána; tadā — potom; ātmanaḥ — svého; priyasya — milovaného; devī — bohynĕ, Rukmiṇī; aśruta — nikdy neslyšela; pūrvam — dříve; apriyam — nepříjemnost; āśrutya — slyšící; bhītā — polekaná; hṛdi — ve svém srdci; jāta — zrozené; vepathuḥ — chvĕní; cintām — úzkost; durantām — hrozivou; rudatī — plačící; jagāma ha — prožívala.

iti — thus; tri-loka — of the three worlds; īśa — of the lords; pateḥ — of the master; tadā — then; ātmanaḥ — of her own; priyasya — beloved; devī — the goddess, Rukmiṇī; aśruta — never heard; pūrvam — previously; apriyam — unpleasantness; āśrutya — hearing; bhītā — frightened; hṛdi — in her heart; jāta — born; vepathuḥ — trembling; cintām — anxiety; durantām — terrible; rudatī — sobbing; jagāma ha — she experienced.

Překlad

Translation

Bohynĕ Rukmiṇī nikdy předtím od svého milovaného, Pána vládců vesmíru, neslyšela takové nepříjemné vĕci a polekala se. Srdce se jí rozechvĕlo a v hrozivé úzkosti se rozplakala.

Goddess Rukmiṇī had never before heard such unpleasantries from her beloved, the Lord of universal rulers, and she became frightened. A tremor arose in her heart, and in terrible anxiety she began to cry.