Skip to main content

Sloka 43

Text 43

Verš

Texto

nandaḥ sva-putram ādāya
pretyāgatam udāra-dhīḥ
mūrdhny upāghrāya paramāṁ
mudaṁ lebhe kurūdvaha
nandaḥ sva-putram ādāya
pretyāgatam udāra-dhīḥ
mūrdhny upāghrāya paramāṁ
mudaṁ lebhe kurūdvaha

Synonyma

Palabra por palabra

nandaḥ — Mahārāja Nanda; sva-putram ādāya — vzal svého syna Kṛṣṇu na klín; pretya-āgatam — jako kdyby se Kṛṣṇa vrátil z náručí smrti (nikdo si nedovedl ani představit, že by dítě mohlo z takového nebezpečí vyváznout živé); udāra-dhīḥ — jelikož byl vždy velkomyslný a prostý; mūrdhni — ke Kṛṣṇově hlavě; upāghrāya — přičichávající, jak bylo zvykem; paramām — nejvyššího; mudam — klidu; lebhe — dosáhl; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite.

nandaḥ — Mahārāja Nanda; sva-putram ādāya — tomar a su hijo Kṛṣṇa en brazos; pretya-āgatam — como si Kṛṣṇa hubiera regresado de la muerte (nadie podía siquiera imaginar que un niño pudiera salvarse de aquel terrible peligro); udāra-dhīḥ — porque siempre era generoso y sencillo; mūrdhni — en la cabeza de Kṛṣṇa; upāghrāya — con el gesto ritual de oler; paramām — suprema; mudam — paz; lebhe — obtuvo; kuru-udvaha — ¡oh, Mahārāja Parīkṣit!

Překlad

Traducción

Ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců, Nanda Mahārāja byl nesmírně velkomyslný a prostý. Ihned si svého syna Kṛṣṇu posadil na klín, jako kdyby se mu vrátil z náručí smrti, a když, jak bylo zvykem, přičichával k Jeho hlavě, nepochybně zažíval transcendentální blaženost.

¡Oh, Mahārāja Parīkṣit, el mejor de los Kurus!, Nanda Mahārāja era una persona muy sencilla y generosa. Nada más llegar, tomó a su hijo Kṛṣṇa en brazos, como si la muerte se Lo hubiera devuelto, y olió la cabeza del niño en un gesto ritual que le hizo disfrutar, sin duda alguna, de felicidad trascendental.

Význam

Significado

Nanda Mahārāja nechápal, jak mohli obyvatelé jeho domu dovolit Pūtaně, aby do něho vstoupila, a nedovedl si ani představit vážnost celé situace. Nevěděl, že Kṛṣṇa chtěl Pūtanu zabít a že se Jeho zábavy odehrávaly díky působení yogamāyi. Nanda Mahārāja si jednoduše myslel, že někdo vešel do jeho domu a nadělal tam spoušť. Tak prosté bylo jeho uvažování.

Nanda Mahārāja no podía comprender por qué las personas que vivían en su casa habían dejado entrar a Pūtanā, ni podía imaginar la gravedad de la situación. No entendía que Kṛṣṇa había querido matar a Pūtanā, y que Sus pasatiempos eran obra de yoga-māyā. Nanda Mahārāja simplemente pensaba que alguien había entrado en su casa y había ocasionado un gran trastorno. Nanda Mahārāja era una persona muy sencilla.