Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Text

yayāca ānamya kirīṭa-koṭibhiḥ
pādau spṛśann acyutam artha-sādhanam
siddhārtha etena vigṛhyate mahān
aho surāṇāṁ ca tamo dhig āḍhyatām
yayāca ānamya kirīṭa-koṭibhiḥ
pādau spṛśann acyutam artha-sādhanam
siddhārtha etena vigṛhyate mahān
aho surāṇāṁ ca tamo dhig āḍhyatām

Synonyma

Synonyms

yayāca — on (Pán Indra) prosil; ānamya — klanĕjící se; kirīṭa — své koruny; koṭibhiḥ — vrcholky; pādau — Jeho nohou; spṛśan — dotýkající se; acyutam — Pánu Kṛṣṇovi; artha — jeho (Indrův) zámĕr; sādhanam — který splnil; siddha — splnĕný; arthaḥ — jehož zámĕr; etena — s Ním; vigṛhyate — hádá se; mahān — velká duše; aho — vskutku; surāṇām — polobohů; ca — a; tamaḥ — nevĕdomost; dhik — zavržení; āḍhyatām — jejich bohatství.

yayāca — he (Lord Indra) begged; ānamya — bowing down; kirīṭa — of his crown; koṭibhiḥ — with the tips; pādau — His feet; spṛśan — touching; acyutam — to Lord Kṛṣṇa; artha — his (Indra’s) purpose; sādhanam — who fulfilled; siddha — fulfilled; arthaḥ — whose purpose; etena — with Him; vigṛhyate — he quarrels; mahān — the great soul; aho — indeed; surāṇām — of the demigods; ca — and; tamaḥ — the ignorance; dhik — damnation; āḍhyatām — upon their wealth.

Překlad

Translation

I poté, co se Indra Pánu Acyutovi poklonil, dotýkaje se Jeho nohou vrcholky své koruny, a poprosil Pána, aby splnil jeho touhu, se ten vznešený polobůh po dosažení svého zámĕru rozhodl s Nejvyšším Pánem bojovat. Jaká to nevĕdomost vládne mezi bohy! K čertu s jejich bohatstvím!

Even after Indra had bowed down to Lord Acyuta, touched His feet with the tips of his crown and begged the Lord to fulfill his desire, that exalted demigod, having achieved his purpose, chose to fight with the Supreme Lord. What ignorance there is among the gods! To hell with their opulence!

Význam

Purport

Je dobře známo, že hmotné bohatství a moc mají sklon vytvářet domýšlivost, a tak může být život v bohatství často královskou cestou do pekla.

It is well known that material wealth and power tend to produce arrogance, and thus an opulent life can often be the royal road to hell.