Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.59.10

Verš

tām āpatantīṁ gadayā gadāṁ mṛdhe
gadāgrajo nirbibhide sahasradhā
udyamya bāhūn abhidhāvato ’jitaḥ
śirāṁsi cakreṇa jahāra līlayā

Synonyma

tām — ten; āpatantīm — letící k; gadayā — svým kyjem; gadām — kyj; mṛdhe — na bojišti; gada-agrajaḥ — Pán Kṛṣṇa, starší bratr Gady; nirbibhide — rozbil; sahasradhā — na tisíce kusů; udyamya — zvedající; bāhūn — své paže; abhidhāvataḥ — bĕžícího k Nĕmu; ajitaḥ — nepřemožitelný Pán Kṛṣṇa; śirāṁsi — hlavy; cakreṇa — svým diskem; jahāra — sťal; līlayā — snadno.

Překlad

Pán Gadāgraja zastavil Murův kyj letící na bojišti smĕrem k Nĕmu svým vlastním kyjem a rozbil jej na tisíce kusů. Mura potom zvedl vysoko paže a rozbĕhl se na nepřemožitelného Pána, který mu snadno sťal hlavy svým diskem.