Skip to main content

Sloka 37

Text 37

Verš

Text

upalabhya hṛṣīkeśaṁ
mṛtaṁ punar ivāgatam
saha patnyā maṇi-grīvaṁ
sarve jāta-mahotsavāḥ
upalabhya hṛṣīkeśaṁ
mṛtaṁ punar ivāgatam
saha patnyā maṇi-grīvaṁ
sarve jāta-mahotsavāḥ

Synonyma

Synonyms

upalabhya — považující; hṛṣīkeśam — Pána smyslů; mṛtam — nĕkdo mrtvý; punaḥ — znovu; iva — jako kdyby; āgatam — přišel; saha — s; patnyā — manželkou; maṇi — drahokam; grīvam — na krku; sarve — všichni; jāta — vzniklý; mahā — velký; utsavāḥ — jásot.

upalabhya — recognizing; hṛṣīkeśam — the Lord of the senses; mṛtam — someone dead; punaḥ — again; iva — as if; āgatam — come; saha — with; patnyā — a wife; maṇi — the jewel; grīvam — on His neck; sarve — all of them; jāta — aroused; mahā — great; utsavāḥ — rejoicing.

Překlad

Translation

Když všichni lidé uvidĕli Pána Hṛṣīkeśu vrátit se jako z mrtvých, doprovázeného svou novou manželkou a s drahokamem Syamantaka na krku, vyvolalo to jejich jásot.

Seeing Lord Hṛṣīkeśa return as if from death, accompanied by His new wife and wearing the Syamantaka jewel on His neck, all the people were roused to jubilation.

Význam

Purport

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Jāmbavān zavĕsil drahokam na Pánův krk, když Mu při svatbĕ předával svou dceru.

According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī, Jāmbavān had placed the jewel on the Lord’s neck when he had presented his daughter in marriage.