Skip to main content

Sloka 25

Text 25

Verš

Text

ākīryamāṇo divi-jaiḥ
stuvadbhiḥ kusumotkaraiḥ
bhāryayāmbara-cāriṇyā
puraṁ nīto vihāyasā
ākīryamāṇo divi-jaiḥ
stuvadbhiḥ kusumotkaraiḥ
bhāryayāmbara-cāriṇyā
puraṁ nīto vihāyasā

Synonyma

Synonyms

ākīryamāṇaḥ — zasypávaný; divi-jaiḥ — obyvateli nebes; stuvadbhiḥ — kteří oslavovali; kusuma — kvĕtin; utkaraiḥ — rozhazováním; bhāryayā — svou manželkou; ambara — po obloze; cāriṇyā — která se pohybovala; puram — do mĕsta (Dvāraky); nītaḥ — byl přenesen; vihāyasā — oblohou.

ākīryamāṇaḥ — being showered; divi-jaiḥ — by the residents of heaven; stuvadbhiḥ — who were offering praise; kusuma — of flowers; utkaraiḥ — with the scattering; bhāryayā — by His wife; ambara — in the sky; cāriṇyā — who was traveling; puram — to the city (Dvārakā); nītaḥ — He was brought; vihāyasā — through the sky.

Překlad

Translation

Zatímco obyvatelé vyšších planet zasypávali Pradyumnu kvĕtinami a oslavovali Ho, Jeho manželka se objevila na obloze a přenesla Ho oblohou zpĕt do mĕsta Dvāraky.

As the residents of the higher planets showered Pradyumna with flowers and chanted His praises, His wife appeared in the sky and transported Him through the heavens, back to the city of Dvārakā.