Skip to main content

Sloka 42

Text 42

Verš

Text

taveyaṁ viṣamā buddhiḥ
sarva-bhūteṣu durhṛdām
yan manyase sadābhadraṁ
suhṛdāṁ bhadram ajña-vat
taveyaṁ viṣamā buddhiḥ
sarva-bhūteṣu durhṛdām
yan manyase sadābhadraṁ
suhṛdāṁ bhadram ajña-vat

Synonyma

Synonyms

tava — tvůj; iyam — tento; viṣamā — zaujatý; buddhiḥ — postoj; sarva-bhūteṣu — ke všem živým bytostem; durhṛdām — tĕch, kdo chovají zlé úmysly; yat — to; manyase — přeješ; sadā — vždy; abhadram — zlo; suhṛdām — tvým dobrodincům; bhadram — dobro; ajña-vat — jako nevĕdomá osoba.

tava — your; iyam — this; viṣamā — biased; buddhiḥ — attitude; sarva-bhūteṣu — toward all living beings; durhṛdām — of those who have ill intentions; yat — that; manyase — you wish; sadā — always; abhadram — evil; suhṛdām — to your well-wishers; bhadram — good; ajña-vat — like an ignorant person.

Překlad

Translation

(Balarāma řekl Rukmiṇī:) Tvůj postoj je zaujatý, neboť jako nevĕdomá osoba přeješ dobro tĕm, kdo jsou nepřátelští ke všem živým bytostem a kdo činili zlo tvým skutečným dobrodincům.

[To Rukmiṇī Balarāma said:] Your attitude is unfair, for like an ignorant person you wish good to those who are inimical to all living beings and who have done evil to your true well-wishers.