Skip to main content

Sloka 15

ТЕКСТ 15

Verš

Текст

adhunāpi vayaṁ sarve
vīra-yūthapa-yūthapāḥ
parājitāḥ phalgu-tantrair
yadubhiḥ kṛṣṇa-pālitaiḥ
адхунпи вайа сарве
вӣра-йӯтхапа-йӯтхап
парджит пхалгу-тантраир
йадубхи кша-плитаи

Synonyma

Пословный перевод

adhunā — nyní; api — dokonce; vayam — my; sarve — všech; vīra — hrdinů; yūtha-pa — vůdců; yūtha-pāḥ — vůdci; parājitāḥ — poražení; phalgu — skrovný; tantraiḥ — jejichž doprovod; yadubhiḥ — Yaduovci; kṛṣṇa-pālitaiḥ — chránĕni Kṛṣṇou.

адхун — теперь; апи — даже; вайам — мы; сарве — все; вӣра — героев; йӯтха-па — предводителей; йӯтха-п — предводители; парджит — побеждены; пхалгу — скудно; тантраи — чье окружение; йадубхи — Ядавами; кша-плитаи — которых защищает Кришна.

Překlad

Перевод

A nyní jsem byli my všichni, velcí velitelé vojenských velitelů, poraženi Yaduovci a jejich malým doprovodem, kteří jsou chránĕni Kṛṣṇou.

Только что все мы, великие полководцы, потерпели поражение от Ядавов и горстки их воинов, которых защищает Кришна.