Skip to main content

Sloka 14

ТЕКСТ 14

Verš

Текст

tathāpy ahaṁ na śocāmi
na prahṛṣyāmi karhicit
kālena daiva-yuktena
jānan vidrāvitaṁ jagat
татхпй аха на очми
на прахшйми кархичит
клена даива-йуктена
джнан видрвита джагат

Synonyma

Пословный перевод

tathā api — přesto; aham — já; na śocāmi — nenaříkám; na prahṛṣyāmi — neraduji se; karhicit — nikdy; kālena — časem; daiva — osudem; yuktena — spojeným; jānan — když vím; vidrāvitam — řízen; jagat — svĕt.

татх апи — тем не менее; ахам — я; на очми — не сокрушаюсь; на прахшйми — не ликую; кархичит — когда-либо; клена — временем; даива — с судьбой; йуктена — объединенным; джнан — зная; видрвитам — движим; джагат — мир.

Překlad

Перевод

Přesto nikdy nenaříkám ani se neraduji, protože vím, že tento svĕt je řízen časem a osudem.

Тем не менее я никогда не скорблю и не ликую, потому что знаю: мир этот подчиняется законам времени и судьбы.

Význam

Комментарий

Jarāsandha prohlásil, že tento svĕt ovládá Nejvyšší Pán, a vysvĕtluje konkrétní metodu ovládání. Je třeba mít na pamĕti, že ve védském kontextu kāla, neboli čas neoznačuje pouze systém mĕření pohybů planet jako jsou dny, týdny, mĕsíce a roky, ale naopak způsob, jakým je s vĕcmi pohybováno. Vše se pohybuje podle svého osudu a tento osud je také popsán jako „čas“, protože osud každého je odhalen a vyvolán pohyby času.

Заявив, что миром управляет Верховный Господь, Джарасандха разъясняет механизм, с помощью которого осуществляется власть Господа. Следует помнить, что в ведические времена кла, или время, означало не просто систему измерения движения планет, отсчитывающую дни, недели, месяцы и годы. Скорее, этот термин описывал то, как происходят эти изменения и передвижения. Все перемены в этом мире подчиняются законам судьбы, поэтому судьбу также называли временем — ведь судьба любого человека разворачивается во времени.