Skip to main content

Sloka 31

Text 31

Verš

Text

tam āgataṁ samājñāya
vaidarbhī hṛṣṭa-mānasā
na paśyantī brāhmaṇāya
priyam anyan nanāma sā
tam āgataṁ samājñāya
vaidarbhī hṛṣṭa-mānasā
na paśyantī brāhmaṇāya
priyam anyan nanāma sā

Synonyma

Synonyms

tam — Jeho, Kṛṣṇu; āgatam — který přijel; samājñāya — plnĕ si uvĕdomující; vaidarbhī — Rukmiṇī; hṛṣṭa — potĕšená; mānasā — její mysl; na paśyantī — nevidící; brāhmaṇāyabrāhmaṇovi; priyam — drahé; anyat — nic jiného; nanāma — poklonila se; — ona.

tam — Him, Kṛṣṇa; āgatam — arrived; samājñāya — fully realizing; vaidarbhī — Rukmiṇī; hṛṣṭa — gladdened; mānasā — her mind; na paśyantī — not seeing; brāhmaṇāya — to the brāhmaṇa; priyam — dear; anyat — anything else; nanāma — bowed down; — she.

Překlad

Translation

Princezna Vaidarbhī byla bez sebe radostí, když se dozvĕdĕla o Kṛṣṇovĕ příjezdu. Jelikož po ruce nenašla nic vhodného, co by brāhmaṇovi darovala, jednoduše se mu poklonila.

Princess Vaidarbhī was overjoyed to learn of Kṛṣṇa’s arrival. Not finding anything at hand suitable to offer the brāhmaṇa, she simply bowed down to him.