Skip to main content

Sloka 23

Text 23

Verš

Text

aho tri-yāmāntarita
udvāho me ’lpa-rādhasaḥ
nāgacchaty aravindākṣo
nāhaṁ vedmy atra kāraṇam
so ’pi nāvartate ’dyāpi
mat-sandeśa-haro dvijaḥ
aho tri-yāmāntarita
udvāho me ’lpa-rādhasaḥ
nāgacchaty aravindākṣo
nāhaṁ vedmy atra kāraṇam
so ’pi nāvartate ’dyāpi
mat-sandeśa-haro dvijaḥ

Synonyma

Synonyms

aho — bĕda; tri-yāma — tři yāmy (devĕt hodin), tj. noc; antaritaḥ — poté, co skončí; udvāhaḥ — svatba; me — má; alpa — nedostatečné; rādhasaḥ — jejíž štĕstí; na āgacchati — nepřijíždí; aravinda-akṣaḥ — Kṛṣṇa s lotosovýma očima; na — ne; aham — já; vedmi — vím; atra — pro to; kāraṇam — důvod; saḥ — on; api — také; na āvartate — nevrací se; adya api — ani teď; mat — můj; sandeśa — zprávy; haraḥ — nositel; dvijaḥbrāhmaṇa.

aho — alas; tri-yāma — three yāmas (nine hours), i.e., the night; antaritaḥ — having ended; udvāhaḥ — the marriage; me — of me; alpa — insufficient; rādhasaḥ — whose good fortune; na āgacchati — does not come; aravinda-akṣaḥ — lotus-eyed Kṛṣṇa; na — do not; aham — I; vedmi — know; atra — for this; kāraṇam — the reason; saḥ — he; api — also; na āvartate — does not return; adya api — even now; mat — my; sandeśa — of the message; haraḥ — the carrier; dvijaḥ — the brāhmaṇa.

Překlad

Translation

(Princezna Rukmiṇī uvažovala:) Bĕda, má svatba probĕhne za úsvitu! Jaké je mé neštĕstí! Kṛṣṇa s lotosovýma očima nepřijíždí a já nevím proč. A dokonce ani brāhmaṇský posel se ještĕ nevrátil.

[Princess Rukmiṇī thought:] Alas, my wedding is to take place when the night ends! How unlucky I am! Lotus-eyed Kṛṣṇa does not come. I don’t know why. And even the brāhmaṇa messenger has not yet returned.

Význam

Purport

Z tohoto verše je zřejmé, jak potvrzuje Śrīla Śrīdhara Svāmī, že tato scéna se odehrává před východem slunce.

It is apparent from this verse, as confirmed by Śrīla Śrīdhara Svāmī, that the present scene takes place before sunrise.