Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.52.10

Verš

pradrutya dūraṁ saṁśrāntau
tuṅgam āruhatāṁ girim
pravarṣaṇākhyaṁ bhagavān
nityadā yatra varṣati

Synonyma

pradrutya — poté, co ubĕhli plnou rychlostí; dūram — dlouhou vzdálenost; saṁśrāntau — vyčerpaní; tuṅgam — převysokou; āruhatām — vyšplhali na; girim — horu; pravarṣaṇa-ākhyam — známou jako Pravarṣaṇa; bhagavān — Pán Indra; nityadā — vždy; yatra — kde; varṣati — prší.

Překlad

Oba Pánové, zdánlivĕ vyčerpaní bĕhem na dlouhou vzdálenost, vylezli na vysokou horu jménem Pravarṣaṇa, kterou Pán Indra zalévá neustálým deštĕm.