Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.48.10

Verš

tasyai kāma-varaṁ dattvā
mānayitvā ca māna-daḥ
sahoddhavena sarveśaḥ
sva-dhāmāgamad ṛddhimat

Synonyma

tasyai — jí; kāma — hmotné touhy; varam — její požehnání; dattvā — poté, co udĕlil; mānayitvā — poté, co jí prokázal úctu; ca — a; māna-daḥ — ten, který vzdává úctu druhým; saha uddhavena — s Uddhavou; sarva-īśaḥ — Pán všech bytostí; sva — do svého; dhāma — sídla; agamat — odešel; ṛddhi-mat — dokonale honosného.

Překlad

Ohleduplný Kṛṣṇa, Pán všech bytostí, Trivakře slíbil, že jí tuto chtivou touhu splní, poklonil se jí a potom se s Uddhavou vrátil do svého dokonale honosného sídla.

Význam

Všichni ācāryové se shodují, že slova kāma-varaṁ dattvā naznačují, že Pán Kṛṣṇa slíbil Trivakře, že jí splní její chtivé touhy.