Skip to main content

Sloka 35

ТЕКСТ 35

Verš

Текст

yathā dūra-care preṣṭhe
mana āviśya vartate
strīṇāṁ ca na tathā cetaḥ
sannikṛṣṭe ’kṣi-gocare
йатх дӯра-чаре прешхе
мана вийа вартате
стрӣ ча на татх чета
санникше ’кши-гочаре

Synonyma

Пословный перевод

yathā — jako; dūra-care — nacházející se daleko; preṣṭhe — milenec; manaḥ — mysli; āviśya — stávající se pohrouženými; vartate — zůstávají; strīṇām — žen; ca — a; na — ne; tathā — tak; cetaḥ — jejich mysli; sannikṛṣṭe — když je nablízku; akṣi-gocare — přítomný před jejich očima.

йатх — как; дӯра-чаре — находящийся далеко; прешхе — возлюбленный; мана — умы; вийа — погруженные; вартате — остаются; стрӣм — женщин; ча — и; на — не; татх — так; чета — их умы; санникше — когда он рядом; акши-гочаре — перед их взором.

Překlad

Перевод

Když je milenec od ženy daleko, ona na nĕho myslí víc, než když je s ní.

Когда возлюбленный далеко, женщина думает о нем чаще, чем когда находится рядом с ним.

Význam

Комментарий

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho platí totéž o mužích, kteří se také víc pohrouží do myšlenek na milovanou ženu, když je daleko, než když ji mají před očima.

Как отмечает Шрила Вишванатха Чакраварти, это справедливо и в отношении мужчин, которые больше размышляют о своей возлюбленной, когда она далеко, нежели когда видят ее перед собой.