Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Text

yathā dūra-care preṣṭhe
mana āviśya vartate
strīṇāṁ ca na tathā cetaḥ
sannikṛṣṭe ’kṣi-gocare
yathā dūra-care preṣṭhe
mana āviśya vartate
strīṇāṁ ca na tathā cetaḥ
sannikṛṣṭe ’kṣi-gocare

Synonyma

Synonyms

yathā — jako; dūra-care — nacházející se daleko; preṣṭhe — milenec; manaḥ — mysli; āviśya — stávající se pohrouženými; vartate — zůstávají; strīṇām — žen; ca — a; na — ne; tathā — tak; cetaḥ — jejich mysli; sannikṛṣṭe — když je nablízku; akṣi-gocare — přítomný před jejich očima.

yathā — as; dūra-care — being situated far away; preṣṭhe — a lover; manaḥ — the minds; āviśya — becoming absorbed; vartate — remain; strīṇām — of women; ca — and; na — not; tathā — so; cetaḥ — their minds; sannikṛṣṭe — when he is near; akṣi-gocare — present before their eyes.

Překlad

Translation

Když je milenec od ženy daleko, ona na nĕho myslí víc, než když je s ní.

When her lover is far away, a woman thinks of him more than when he is present before her.

Význam

Purport

Podle Śrīly Viśvanātha Cakravartīho platí totéž o mužích, kteří se také víc pohrouží do myšlenek na milovanou ženu, když je daleko, než když ji mají před očima.

According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī, the same holds true for men, who become more absorbed in thinking of a beloved woman when she is far away than when she is present before their eyes.