Skip to main content

Sloka 34

Text 34

Verš

Text

āgamiṣyaty adīrgheṇa
kālena vrajam acyutaḥ
priyaṁ vidhāsyate pitror
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
āgamiṣyaty adīrgheṇa
kālena vrajam acyutaḥ
priyaṁ vidhāsyate pitror
bhagavān sātvatāṁ patiḥ

Synonyma

Synonyms

āgamiṣyati — vrátí se; adīrgheṇa — nedlouhou; kālena — za dobu; vrajam — do Vraji; acyutaḥ — Kṛṣṇa, neklesající Pán; priyam — potĕšení; vidhāsyate — dá; pitroḥ — svým rodičům; bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvatām — oddaných; patiḥ — vládce a ochránce.

āgamiṣyati — He will return; adīrgheṇa — not long; kālena — in time; vrajam — to Vraja; acyutaḥ — Kṛṣṇa, the infallible one; priyam — satisfaction; vidhāsyate — He will give; pitroḥ — to His parents; bhagavān — the Supreme Lord; sātvatām — of the devotees; patiḥ — master and protector.

Překlad

Translation

Neklesající Kṛṣṇa, Pán oddaných, se brzy vrátí do Vraji, aby potĕšil své rodiče.

Infallible Kṛṣṇa, the Lord of the devotees, will soon return to Vraja to satisfy His parents.

Význam

Purport

Zde Uddhava začíná předávat poselství Pána Kṛṣṇy.

Here Uddhava begins to deliver Lord Kṛṣṇa’s message.