Skip to main content

Sloka 9

Text 9

Verš

Text

tat kṣantum arhathas tāta
mātar nau para-tantrayoḥ
akurvator vāṁ śuśrūṣāṁ
kliṣṭayor durhṛdā bhṛśam
tat kṣantum arhathas tāta
mātar nau para-tantrayoḥ
akurvator vāṁ śuśrūṣāṁ
kliṣṭayor durhṛdā bhṛśam

Synonyma

Synonyms

tat — to; kṣantum — prominout; arhathaḥ — můžete laskavĕ; tāta — ó otče; mātaḥ — ó matko; nau — Nám; para-tantrayoḥ — kteří jsme pod vládou jiných; akurvatoḥ — nekonajícím; vām — vaši; śuśrūṣām — službu; kliṣṭayoḥ — trpícím bolestí kvůli; durhṛdā — tomu (Kaṁsovi) s tvrdým srdcem; bhṛśam — velmi.

tat — that; kṣantum — forgive; arhathaḥ — you may please; tāta — O Father; mātaḥ — O Mother; nau — on the part of Us; para-tantrayoḥ — who are under the control of others; akurvatoḥ — not executing; vām — your; śuśrūṣām — service; kliṣṭayoḥ — caused pain; durhṛdā — by the hardhearted (Kaṁsa); bhṛśam — greatly.

Překlad

Translation

Milý otče a matko, prosím promiňte Nám, že jsme vám nesloužili. Nejsme nezávislí a kvůli krutému Kaṁsovi jsme si velmi zoufali.

Dear Father and Mother, please forgive Us for not serving you. We are not independent and have been greatly frustrated by cruel Kaṁsa.

Význam

Purport

Podle sanskrtské gramatiky se slova para-tantrayoḥ a kliṣṭayoḥ mohou týkat také Vasudevy a Devakī. Ti ve skutečnosti podléhali Prozřetelnosti a byli rozrušení činnostmi Kaṁsy, zatímco Śrī Kṛṣṇa je vždy absolutní Osobnost Božství.

According to Sanskrit grammar, the words para-tantrayoḥ and kliṣṭayoḥ may also refer to Vasudeva and Devakī. Actually, Vasudeva and Devakī were under the control of Providence and were disturbed by the activities of Kaṁsa, whereas Śrī Kṛṣṇa is always the absolute Personality of Godhead.