Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Text

valgataḥ śatrum abhitaḥ
kṛṣṇasya vadanāmbujam
vīkṣyatāṁ śrama-vāry-uptaṁ
padma-kośam ivāmbubhiḥ
valgataḥ śatrum abhitaḥ
kṛṣṇasya vadanāmbujam
vīkṣyatāṁ śrama-vāry-uptaṁ
padma-kośam ivāmbubhiḥ

Synonyma

Synonyms

valgataḥ — skákajícího; śatrum — svého nepřítele; abhitaḥ — na všech stranách; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; vadana — tvář; ambujam — podobnou lotosu; vīkṣyatām — mĕly byste vidĕt; śrama — únavy; vāri — potem; uptam — pokrytou; padma — lotosu; kośam — kalich; iva — jako; ambubhiḥ — kapkami vody.

valgataḥ — leaping; śatrum — of His enemy; abhitaḥ — on all sides; kṛṣṇasya — of Kṛṣṇa; vadana — the face; ambujam — lotuslike; vīkṣyatām — you should see; śrama — of fatigue; vāri — with the moisture; uptam — covered; padma — of a lotus flower; kośam — the whorl; iva — like; ambubhiḥ — with droplets of water.

Překlad

Translation

Jen pohleďte na lotosovou tvář Kṛṣṇy, když skáče kolem svého soka! Ta tvář pokrytá kapkami potu z tĕžkého zápasu připomíná lotos pokrytý rosou.

Just see the lotus face of Kṛṣṇa as He darts around His foe! That face, covered with drops of perspiration brought on by the strenuous fight, resembles a lotus covered with dew.